Кафедра эканомікі прамысловых прадпрыемстваў

Загадчык кафедры

Нехарошава Людміла Мікалаеўна, доктар эканамічных навук, прафесар
Нехарошава Людміла Мікалаеўна, доктар эканамічных навук, прафесар
Нехарошава Л.М. скончыла з адзнакай планава-эканамічны факультэт БДІНГ ім. У.У. Куйбышава па спецыяльнасці «Планаванне прамысловасці», аспірантуру, дактарантуру; эканамічны факультэт МДУ, Інстытут прагназавання навукова-тэхнічнага прагрэсу (Масква), Каліфарнійскі дзяржаўны ўніверсітэт (навуковыя і педагагічныя стажыроўкі). Абараніла дысертацыю на суісканне вучонай ступені к.э.н. на тэму «Праграмна-мэтавае кіраванне навукова-тэхнічным прагрэсам», дысертацыю на суісканне ступені д.э.н. па праблемах навукова-тэхналагічнага развіцця і венчурнай дзейнасці ва ўмовах рынку (1996 г.),. Прафесар эканомікі (2000 г.). Прадаўжальнік і ініцыятар афармлення навукова-педагагічнай школы па ацэнцы і павышэнню эфектыўнасці функцыянавання сацыяльна-эканамічных сістэм і развіцці прамысловых прадпрыемстваў, заснаванай Заслужанымі эканамістамі Беларусі прафесарамі Маврышчавым В.С. і Выбарнавым У.І. З’яўляецца вядучым спецыялістам, які фармуе навукова-педагагічную школу ў галіне інавацыйнай палітыкі, развіцця інавацыйнай інфраструктуры, арганізацыі венчурнай дзейнасці, распрацоўкі і рэалізацыі інавацыйных і венчурных праектаў, павышэння эфектыўнасці функцыянавання навукаёмістых галін і высокатэхналагічнай вытворчасці. Кіравала навуковымі даследаваннямі ў арганізацыях Міністэрства радыёпрама. Навуковы кіраўнік шэрагу тэм па грантах Фонду фундаментальных даследаванняў па праблемах распрацоўкі метадалогіі фарміравання канцэпцыі развіцця прамысловасці, а таксама па пытаннях уплыву інавацыйнай палітыкі і тэхналагічнага трансферу на эканамічную бяспеку; кіравала праграмай, якая выконваецца па заданні ДКНТ «Фарміраванне сеткі венчурных фондаў у Рэспубліцы Беларусь», тэмамі па заданні Мінадукацыі Рэспублікі Беларусь па праблемах павышэння эфектыўнасці функцыянавання прадпрыемстваў прамысловасці, ацэнцы і павышэнню эфектыўнасці выкарыстання інтэлектуальнага патэнцыялу арганізацыі, а таксама для ДУПІС па пытаннях удасканалення падаткаабкладання інтэлектуальнай уласнасці. Распрацавала і ўвяла ў навучальны працэс аўтарскі спецкурс «Эканоміка інавацый» для студэнтаў і «Рэгуляванне інавацыйнай дзейнасці» для магістрантаў, распрацавала шэраг спецкурсаў па праблемах інавацыйнага развіцця для слухачоў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Развівае міжнароднае супрацоўніцтва, удзельнічала ў праграмах з Вышэйшай эканамічнай школай (г. Прага), Венскім універсітэтам (Аўстрыя), стажыравалася ў Каліфарнійскім дзяржаўным універсітэце (ЗША), МДУ і Інстытуце прагназавання НТП (г. Масква), вывучала арганізацыю і функцыянаванне сеткі інавацыйных цэнтраў Германіі. Па міжнароднай праграме даследавала эфектыўнасць функцыянавання працы лепшых навуковых, навучальных, вытворчых, муніцыпальных, ваенных, сацыяльных устаноў ЗША ў Вашынгтоне, Філадэльфіі, Портлэндзе, Лос-Анжэлесе, Індыянапалісе, супрацоўнічала з Інстытутам кіравання прадпрыемствам Сарбоны (г. Парыж), універсітэтамі г. Манпелье і г. Ліёна (Францыя), рэалізавала міжнародныя праграмы з універсітэтам кіравання і фінансаў г. Беластока (Польшча). Пад кіраўніцтвам Нехарошавай Л.М. абаронены дзве дысертацыі на атрыманне ступені доктара эканамічных навук, тры дысертацыі на атрыманне ступені кандыдата эканамічных навук (Аль Мумані Муханнад атрымаў дыплом кандыдата эканамічных навук і дыплом доктара філасофіі). Член Савета па абароне доктарскіх дысертацый па спецыяльнасцях 08.00.05 і 08.00.13 ва УА «БДЭУ», член Савета па абароне доктарскіх дысертацый па спецыяльнасцях 08.00.05 і 08.00.13 ва УА «Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь», член Савета ўніверсітэта , член Савета факультэта менеджменту. Член Прэзідыума рэспубліканскага вучэбна-метадычнага аб’яднання, старшыня секцыі па спецыяльнасці «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве» Рэспубліканскага вучэбна-метадычнага аб’яднання. Выконвала абавязкі вучонага сакратара, нам старшыні, старшыні экспертнага савета ВАК па эканамічных навуках, члена Прэзідыума ВАК. Дыпламант Фонду Каралевы Ядвігі Ягелонскага ўніверсітэта. Стыпендыят спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Кіраўнік навуковых студэнцкіх работ, якія атрымалі прэміі спецыяльнага фонду Прэзідэнта па падтрымцы таленавітай моладзі. Ганаровы грамадзянін г. Індыянапаліса (ЗША). Узнагароджана Ганаровымі граматамі Мінскага гарвыканкама, Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, мае дыплом I ступені Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь і інш. За выдатныя дасягненні ў галіне навуковых даследаванняў па праблематыцы фарміравання стратэгіі і распрацоўцы арганізацыйна-эканамічнага механізму рэалізацыі інавацыйнай палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь прысуджана званне Лаўрэата прэміі Нацыянальнай акадэміі навук, узнагароджана Ганаровай граматай Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь, нагрудным знакам Міністэрства адукацыі «Выдатнік адукацыі», медалём Францыска Скарыны.

Гісторыя

Кафедра створана ў 1944 годзе на аснове кафедры галіновых эканомік. На розных этапах развіцця кафедры загадчыкамі кафедры з’яўляліся: 1954-1986 гг. – кандыдат эканамічных навук, прафесар, заслужаны эканаміст БССР В.С. Маўрышчаў; 1987-1998 гг. – доктар эканамічных навук, прафесар, акадэмік Беларускай інжынернай акадэміі А.І. Рудэнка; 1998 г. – па цяперашні час – доктар эканамічных навук, прафесар Л.М. Нехарошава. Шматгадовая гісторыя кафедры дазволіла сфармаваць навукова-педагагічную школу «Метадалогіі і методыкі ацэнкі і павышэння эфектыўнасці сацыяльна-эканамічных сістэм», якая паспяхова функцыянуе. Станаўленне і развіццё навукова-педагагічнай школы ўражвае …Кафедра пастаянна падтрымлівае сувязі з ВНУ і навуковымі цэнтрамі розных краін свету: Расіі, Польшчы, Францыі, Іспаніі, ЗША, Германіі і інш.

Адукацыйная дзейнасць

Кафедра эканомікі прамысловых прадпрыемстваў выпускае па спецыялізацыі 1-25 01 07 11 “Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве прамысловасці». Выкладчыкі кафедры праводзяць заняткі па ўсіх формах навучання на розных факультэтах УА «БДЭУ». Пералік замацаваных за кафедрай дысцыплін

Навуковая дзейнасць

Асноўныя напрамкі навуковых даследаванняў, якія праводзяцца ПВС кафедры:
 1. Эканоміка і кіраванне арганізацыяй (прадпрыемствам) (распрацоўка метадычных падыходаў, паказчыкаў і тэхналогіі ацэнкі эфектыўнасці функцыянавання сацыяльна-эканамічных сістэм; абгрунтаванне кірункаў развіцця прадпрыемства (арганізацыі) на аснове якасных фактараў інавацыйнай і інвестыцыйнай дзейнасці, рэсурсазберажэння, рэструктурызацыі, удасканалення нутрафірменнага планавання і інш .; ацэнка і абгрунтаванне павышэння канкурэнтаздольнасці арганізацыі; інвестыцыйнае праектаванне; даследаванне напрамкаў развіцця прадпрымальніцтва, падтрымкі малога бізнесу; эканамічная ацэнка маёмасці прадпрыемства).
 2. Ацэнка эфектыўнасці выкарыстання канкрэтных відаў рэсурсаў у арганізацыях (распрацоўка методык па ацэнцы эфектыўнасці выкарыстання матэрыяльных і фінансавых рэсурсаў з мэтай павышэння канкурэнтаздольнасці арганізацыі (прадпрыемства)).
 3. Эканоміка і кіраванне інавацыямі (ацэнка эфектыўнасці стварэння і функцыянавання суб’ектаў інавацыйнай інфраструктуры; даследаванне кірункаў развіцця высокатэхналагічнага бізнесу; распрацоўка інавацыйнай стратэгіі, абгрунтаванне механізму забеспячэння эканамічнай бяспекі ў навукова-тэхнічнай сферы; распрацоўка арганізацыйна-эканамічнага механізму венчурнай дзейнасці, стварэння венчурных фондаў, абгрунтавання, адбору і рэалізацыі венчурных праектаў; даследаванне спецыфікі і выяўленне асаблівасцяў развіцця навукаёмістых галін; аналіз і ацэнка эфектыўнасці рэгулявання кірункаў развіцця навукаёмістых галін; сусветны экспарт высокатэхналагічнай прадукцыі; абгрунтаванне напрамкаў павелічэння долі навукаёмістай прадукцыі і высокіх тэхналогій у экспарце Рэспублікі Беларусь).
Вынікі навуковай дзейнасці кафедры атрымліваюць сваё развіццё ў падрыхтоўцы кадраў вышэйшай кваліфікацыі. Кафедра падрыхтавала значную колькасць дактароў і кандыдатаў навук …

Студэнцкая навука

На кафедры функцыянуе студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя пад назвай «Інаватыка».
 1. Удасканаленне метадычнага забеспячэння нутрафірменнага планавання.
 2. Ацэнка ўплыву сродкаў і метадаў планавання на эфектыўнасць гаспадарчай дзейнасці прадпрыемстваў.
 3. Практычнае выкарыстанне метаду дыскантавання грашовых патокаў пры вызначэнні рынкавага кошту прамысловага прадпрыемства.
 4. Параўнальны аналіз вынікаў інвестыцыйных разлікаў па метадалогіі ЮНІДА і традыцыйнай метадалогіі.
 5. Ацэнка ўплыву працэдур дыскантавання на вынікі інвестыцыйных разлікаў.
 6. Ацэнка ўплыву ўмоў атрымання пазыковых сродкаў на афармленне вынікаў руху грашовых сродкаў у праекце.
 7. Праблемы нарматыўнага рэгулявання лізінгавай дзейнасці.
 8. Распрацоўка рэсурсазберагальнай стратэгіі развіцця прамысловага прадпрыемства, абгрунтаванне комплексу мерапрыемстваў па зніжэнні матэрыялаёмістасці і павышэнню энергаэфектыўнасці вытворчых працэсаў.
 9. Напрамкі паскарэння прыватызацыі ў Рэспубліцы Беларусь.
 10. Удасканаленне механізму функцыянавання прадпрыемства.

Кантактная інфармацыя

Адрас: 220070, г. Мінск, пр. Партызанскі 22-а, корпус 4, аўд. 502 Тэл.: +375 17 209-88-41 E-mail: kepp@bseu.by