Выпускніку

Дыплом з адзнакай

ВЫПІС з загаду рэктара БДЭУ № 587-А ад 18.07.13 г. «Палажэнне аб правядзенні бягучай атэстацыі студэнтаў ва ўстанове адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт»
Дыплом з адзнакай выдаецца выпускніку, які здаў дзяржаўны экзамен і абараніў дыпломную работу з адзнакамі «10 (дзесяць)» і (або) «9 (дзевяць)» балаў, які атрымаў на працягу ўсяго тэрміну навучання на семестравых іспытах, дыферэнцыраваных заліках і пры абароне курсавых работ не менш за 75% адзнак «10 (дзесяць)» і (або) «9 (дзевяць)» балаў, па астатніх дысцыплінах – адзнакі не ніжэй за «7 (сем)» балаў.
Паўторная бягучая атэстацыя з мэтай павышэння станоўчай адзнакі дазваляецца на выпускным курсе не больш чым па трох вучэбных дысцыплінах. Умовамі для правядзення паўторнай бягучай атэстацыі з’яўляюцца:
  • наяўнасць па паўторна атэстуемым дысцыплінах адзнак не ніжэй за «7 (сем)» балаў;
  • наяўнасць па паўторна атэстуемым дысцыплінах адной адзнакі «6 (шэсць)» балаў і не менш за 75% адзнак «10 (дзесяць)» і (або) «9 (дзевяць)» балаў па выніках бягучай атэстацыі па іншых дысцыплінах.
Рашэнне па паўторнай бягучай атэстацыі студэнта з мэтай павышэння станоўчай адзнакі прымаецца рэктарам (першым прарэктарам) на падставе заявы студэнта з улікам меркавання дэкана факультэта.

Палажэнне

Аб парадку размеркавання

Рэкамендуемыя формы дакументаў

Форма заяўкі на размеркаванне

Форма заявы на атрыманне дыплома міжнароднага ўзору

Аб размеркаванні студэнта-платніка

5 «НЕ», якія трэба запомніць, паступіўшы на працу:

  • НЕ лянуйцеся — рабіце ўсё для таго, каб вас хвалілі.
  • НЕ канфліктуйце — спрабуйце спакойна разабрацца ў сітуацыі.
  • НЕ адседжвайцеся — дэманструйце гатоўнасць да навучання.
  • НЕ камплексуйце — дакажыце сваю значнасць вынікам працы.
  • НЕ паддавайцеся дрэннаму настрою – пакідайце эмоцыі за межамі офіса.

Парады выпускнікам ФЭМ