Кафедра арганізацыі і кіравання

Загадчык кафедры

Бяляцкі Мікалай Пятровіч, доктар эканамічных навук, прафесар
Бяляцкі Мікалай Пятровіч, доктар эканамічных навук, прафесар
Бяляцкі М.П. скончыў Мінскі радыётэхнічны інстытут, атрымаўшы кваліфікацыю «Інжынер электроннай тэхнікі”. Да 1977 году працаваў у НВА “Інтэграл”, затым паступіў у аспірантуру пры БДІНГ ім. У.У. Куйбышава на кафедру кіравання народнай гаспадаркай. У 1981 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю, у 1984 г. атрымаў званне дацэнта, у 1992 г. абараніў доктарскую дысертацыю, у 1993 г. яму было прысвоена званне прафесара. З 1996 г. Бяляцкі М.П. кіруе кафедрай арганізацыі і кіравання БДЭУ. Удзельнік міжнародных канферэнцый і праектаў, якія ажыццяўляліся ў Мінску, Маскве, Берліне, Вроцлаве, Дортмундзе па праграмах «Трансформ», «ТАСІС» і «ДААД». Праходзіў навуковую стажыроўку ў Германіі (Берлін – 1988 г .; Дортмунд – 1994,1998,2003 гг.). Асноўныя сферы навуковых інтарэсаў Бяляцкага М.П. – крэатыўны менеджмент, бізнес-лідэрства, квантавы менеджмент, кіраванне персаналам. Аўтар больш за 190 навуковых і вучэбна-метадычных публікацый, у тым ліку пяці манаграфій, дванаццаці падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. За мяжой апублікавана пятнаццаць навуковых прац. Асноўныя выданні:
 1. Кадравы патэнцыял арганізатараў вытворчасці (Мн., 1990 г.);
 2. Інтэлектуальная тэхніка мэнеджменту: вучэбны дапаможнік (Мн., 2001 г.);
 3. Менеджмент: дзелавая кар’ера (Мн., 2001 г.);
 4. Рынкавая актыўнасць прадпрыемства (у суаўтарстве) (М., 2005)
 5. Асновы лідэрства: падручнік (Мн., 2006 г.);
 6. Кіраванне персаналам: падручнік (Мн., 2010 г.).
 7. Бяляцкі М.П. з’яўляецца членам: Савета па абароне дысертацый Д 02.07.02 пры УА «БДЭУ», Савета па абароне дысертацый Д 01.46.01 пры Інстытуце эканомікі НАН Беларусі, Міжнароднай акадэміі арганізацыйных і кіраўнічых навук, рэдкалегіі часопісаў «Веснік БДЭУ», «Даклады БДУІР», «Беларускі эканамічны часопіс», «Сацыяльна-эканамiчныя даследаваннi». У 1998-2000гг. з’яўляўся членам Прэзідыума ВАК Рэспублікі Беларусь. Падрыхтаваў шэсць кандыдатаў эканамічных навук. Біяграфія Бяляцкага М.П. апублікавана ў энцыклапедыі «Хто ёсць хто ў Рэспубліцы Беларусь», а таксама ў юбілейных выданнях «БДУІР: гісторыя ў біяграфіях: 40 гадоў (1964-2004)» і «БДЭУ ў біяграфіях выкладчыкаў і выпускнікоў (1933-2008)».

  Гісторыя

  Кафедра арганізацыі і кіравання створана ў 1989 г. на аснове дзвюх кафедраў – арганізацыі і планавання прамысловых прадпрыемстваў і кіравання народнай гаспадаркай, створаных адпаведна ў 1965 г. і 1973 г. У розны час загадчыкамі кафедры былі Сядзегаў Р.С. – д.э.н., прафесар; Асмалоўскі В.У. – д.э.н., прафесар. З 1997 г. па сённяшні дзень загадчыкам кафедры з’яўляецца д.э.н., прафесар Бяляцкі М.П. Кафедра арганізацыі і кіравання пастаянна падтрымлівае сувязі з навукоўцамі ўніверсітэтаў з розных краін свету: Вышэйшай школы Дортмунда (Германія), Уроцлаўскага эканамічнага ўніверсітэта (Польшча), Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта эканомікі, статыстыкі і інфарматыкі (Расія), Пражскага эканамічнага ўніверсітэта (Чэхія) і шэрагу іншых .

  Адукацыйная дзейнасць

  Кафедра арганізацыі і кіравання выпускае па спецыялізацыях 1-25 01 07 11 “Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве прамысловасці», 1-25 01 07 01 «Эканоміка працы» і спецыяльнасці 1-26 02 02 «Менеджмент» (накірунак спецыяльнасці 1-26 02 02-08 “Менеджмент (інавацыйны)». Выкладчыкі кафедры праводзяць заняткі са студэнтамі ўсіх формаў навучання на розных факультэтах БДЭУ. Пералік замацаваных за кафедрай дысцыплін

  Навуковая дзейнасць

  Асноўныя напрамкі навуковых даследаванняў кафедры:
  1. тэарэтыка-метадалагічныя асновы інавацыйнага менеджменту;
  2. кіраванне ведамі ў арганізацыях;
  3. перапраектаванне арганізацый на аснове змены бізнес-працэсаў;
  4. інавацыйная арганізацыя вытворчасці;
  5. фарміраванне інавацыйнай культуры на прадпрыемствах;
  6. праблемы стратэгічнага кіравання ў інавацыйнай сферы;
  7. інтэграваны менеджмент персаналу;
  8. інавацыйнае развіццё персаналу прадпрыемстваў;
  9. фарміраванне механізму кіравання рынкавай сітуацыяй;
  10. крэатыўныя метады антыкрызіснага кіравання.

  Студэнцкая навука

  На кафедры функцыянуе студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя пад назвай «Фокус-Груп».
 • стратэгічны менеджмент;
 • інавацыйны менеджмент;
 • кіраванне персаналам;
 • арганізацыя вытворчасці.

Кантактная інфармацыя

Адрас: 220070, г. Мінск, пр. Партызанскі 22-а, корпус 4, аўд. 504 Тэл .: +375 17 209-88-65 E-mail: kafedra_oiu@mail.ru