Кафедра нацыянальнай эканомікі і дзяржаўнага кіравання

Загадчык кафедры

Фатеев Владимир Сергеевич,
 доктор экономических наук, профессор
Фатеев Владимир Сергеевич, доктор экономических наук, профессор
Дорына А.Б. скончыла з адзнакай эканамічны факультэт Мардоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. М.П. Агарова (г. Саранск, Расійская Федэрацыя) па спецыяльнасці «Бухгалтарскі ўлік і аналіз гаспадарчай дзейнасці». У 1988 годзе абараніла дысертацыю на суісканне вучонай ступені кандыдата эканамічных навук у спецыялізаваным савеце пры Маскоўскім дзяржаўным універсітэце ім. М.В. Ламаносава. У 2007 г. у савеце Д 02.07.03 установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт» абараніла доктарскую дысертацыю на тэму «Фарміраванне інстытуцыянальнай структуры беларускай эканомікі ва ўмовах трансфармацыі». З 1993 па 2005 гг. Дорына А.Б. працавала загадчыкам аддзела праблем метадалогіі трансфармацыі эканомікі ў Навукова-даследчым эканамічным інстытуце Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь. З 2005 г. і па цяперашні час працуе ва УА «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт» (УА «БДЭУ»). З 1 верасня 2011 г. Дорына А.Б. узначаліла кафедру нацыянальнай эканомікі і дзяржаўнага кіравання УА «БДЭУ». Сфера навуковых інтарэсаў Дорынай А.Б .:
 • эканамічная палітыка і праблемы развіцця нацыянальнай эканомікі;
 • актуальныя праблемы дзяржаўнага рэгулявання, тэорыя і практыка дзяржаўнага кіравання, замежны вопыт;
 • метадалогія і практыка прагназавання і праграмавання;
 • праблемы інстытуцыйнага развіцця і фарміравання інстытуцыйнай структуры эканомікі, праблемы кіравання сацыяльна-эканамічным развіццём рэгіёну.
На працягу апошніх 20 гадоў Дорына А.Б. з’яўлялася навуковым кіраўніком шэрагу тэм, уключаных у Дзяржаўныя праграмы навуковых даследаванняў, тэм Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь, ажыццяўляла навукова-метадалагічнае і метадычнае кіраўніцтва распрацоўкай навукова-даследчых работ па важных народнагаспадарчых праблемах, а таксама з’яўлялася адказным выканаўцам асобных раздзелаў мэтавых комплексных праграм сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь (звыш 50 тэм). Асноўныя вынікі навуковай працы выкарыстаны пры падрыхтоўцы шэрагу дзяржаўных праграмных і прагнозных дакументаў, у тым ліку: Праграмы развіцця прамысловай палітыкі да 2015 г., Асноўных напрамкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь да 2010 г., Канцэпцыі сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь да 2015 г ., Канцэпцыі Генеральнай схемы кіравання народнай гаспадаркай Рэспублікі Беларусь да 2000 г .; эфектыўнай мадэлі дзяржаўнага кіравання эканомікай Рэспублікі Беларусь; стратэгіі фарміравання інстытуцыйнага асяроддзя ва ўмовах трансфармацыі эканомікі Рэспублікі Беларусь; Праграмы павышэння канкурэнтаздольнасці беларускай эканомікі (да 2010 г.); Нацыянальнай стратэгіі ўстойлівага развіцця Рэспублікі Беларусь на перыяд да 2020 года; Канцэпцыі Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на 2006-2010 гг. і інш. З 2008 года загадам ВАК № 87-с ад 30.09.2008 г. Дорына А.Б. уключана ў склад савета Д 02.07.03 па абароне дысертацый пры УА «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт» па спецыяльнасцях 08.00.01 – эканамічная тэорыя, 08.00.14 – сусветная эканоміка (эканамічныя навукі) і прымала актыўны ўдзел у яго працы. У цяперашні час Дорына А.Б. кіруе працай чатырох аспірантаў, ажыццяўляе кіраўніцтва навукова-даследчай працай студэнтаў. Пад яе кіраўніцтвам імі выканана больш за 30 навуковых прац, адзначаных прэміямі Спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Міністэрства адукацыі Беларусі. У 2009-2011 гады тры студэнта, якія выканалі пад кіраўніцтвам Дорынай А.Б. свае навуковыя працы, удастоены званняў лаўрэатаў міжнародных конкурсаў. Дорына А.Б. апублікавала больш за сто трыццаць навуковых прац па праблематыцы навуковых даследаванняў, якія праводзяцца ёю, найбольш значнымі сярод якіх з’яўляюцца навучальны дапаможнік, які мае грыф Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, практыкум і вучэбна-метадычны комплекс, які мае грыф Міністэрства адукацыі і навукі Расійскай Федэрацыі, 12 навуковых артыкулаў у вядучых рэцэнзуемых замежных і айчынных часопісах, 5 навуковых артыкулаў у замежных выданнях зборнікаў навуковых прац. Яна з’яўляецца аўтарам і сааўтарам сямі манаграфій. Дорына А.Б. узнагароджана Ганаровымі граматамі Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь, Уральскага дзяржаўнага ўніверсітэта, Рэктарата УА «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт», НДЭІ Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь. Прайшла навучанне па кірунку “Стварэнне сістэмы менеджменту якасці ў адпаведнасці са стандартам СТБ ISO 9001-2009 і ўнутраны аўдыт СМЯ», што пацвярджаецца адпаведным сведчаннем. Паспяхова асвоіла праграмы: «Пазааўдыторная праца са студэнтамі як адзін з ключавых элементаў падрыхтоўкі дзяржаўнага служачага» у 2010 годзе і «Арганізацыя навукова-даследчай і экспертна-кансалтынгавай праектнай дзейнасці кіраўнічых факультэтаў (ВНУ)» у 2011 годзе на базе факультэта дзяржаўнага кіравання МДУ імя М .В. Ламаносава, атрымала адпаведныя пасведчанні аб павышэнні кваліфікацыі выкладчыцкіх кадраў.

Гісторыя

Кафедра нацыянальнай эканомікі і дзяржаўнага кіравання ў сучасным выглядзе функцыянуе з 2009 года, аднак мае багатую гісторыю і навукова-педагагічныя традыцыі. З’яўляецца непасрэднай пераемніцай кафедры рэгіянальнага кіравання, якая была створана ў 1994 г. на аснове аб’яднання кафедры планавання народнай гаспадаркі (год заснавання 1964) і кафедры размяшчэння прадукцыйных сіл (на першым этапе – кафедра эканамічнай геаграфіі, год заснавання 1953).

Адукацыйная дзейнасць

Кафедра выпускае па спецыяльнасці 1-26 01 01 «Дзяржаўнае кіраванне». Выкладчыкі кафедры праводзяць заняткі па ўсіх формах навучання на дзесяці факультэтах універсітэта. Пералік замацаваных за кафедрай дысцыплін

Навуковая дзейнасць

Асноўныя напрамкі навуковых даследаванняў, якія праводзяцца ПВС кафедры:
 1. праблемы і перспектывы развіцця нацыянальнай эканомікі Рэспублікі Беларусь;
 2. дзяржаўнае рэгуляванне эканомікі;
 3. рэгіянальная і гарадская эканоміка;
 4. рэгіянальнае кіраванне і рэгіянальная эканамічная палітыка;
 5. мясцовае кіраванне і самакіраванне;
 6. інстытуцыянальная эканоміка;
 7. нацыянальныя і рэгіянальныя інавацыйныя сістэмы;
 8. прагназаванне і планаванне эканомікі;
 9. палітыка даходаў насельніцтва.

Студэнцкая навука

На кафедры функцыянуе студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя.

Кантактная інфармацыя

Адрас: 220070, г. Мінск, пр. Партызанскі 22-а, корпус 4, аўд. 704 Тэл .: +375 17 209 88 46 E-mail: kru@bseu.by Web: старонка кафедры на сайце ekonomika.by